Tervetuloa!

Tervetuloa kotisivuilleni!

Olen Leivonmäen Kivisuolla asuva perinnemaisematilallinen ja toisen kauden vihreä kunnanvaltuutettu Joutsassa. Politiikka on kiinnostanut minua aina. Jo vuonna 1983 olin eduskuntavaaliehdokkaana Etelä-Hämeen vaalipiirissä, kun vihreät asettivat ensimmäisen kerran ehdokkaita eduskuntavaaleissa. Parikymmentä vuotta työkiireitä täynnä olevaa elämää Leivonmäellä/Joutsassa pitivät  pois politiikasta. Mutta sitten aikaa alkoi löytyä ja kun antoi politiikalle pikkusormensa, se vei koko käden ja enemmänkin.

Huoli ympäristöstä ja luonnosta sekä niiden suojelemiseksi tehtävä työ ovat minulle tärkeimmät teemat politiikassa. Ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon monimuotoisuuden hupenemisen pysäyttäminen ovat tämän hetken suurimmat haasteet. Jos emme onnistu niissä, monet muut tavoitteet hyvästä elämästä romuttuvat ihmiskunnalta.

Maaseudun ja siellä asumisen edellytysten ylläpitäminen on tärkeää. Kestävä maa- ja metsätalous, luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja kultturimaisemien vaaliminen on minulle tärkeää. Vuosien työ luomuviljelyn kehittämiseksi alkaa vihdoin näkyä maatalouden muutoksena, mutta tuskastuttavan hidasta se on.

Valtakunnan politiikassa uusi hallitus herättää paljon toiveita monien asioiden paremmasta hoidosta. Hallitusohjelman panostukset luonnonsuojeluun, ilmastonmuutoksen torjuntaan, työllisyyteen, koulutukseen ja kulttuuriin, ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon toivottavasti saadaan vietyä maaliin. Köyhyyden torjunta niin meillä kuin maailmassa ovat tie maailmanrauhaan.

Joutsassa olen edelleen kunnanhallituksen jäsen. Joutsassa  on saatu rekrytoitua kaikki uudet johtajat, toivottavasti mahdollisimman sitoutuneet ja työssään motivoituneet. Isot päätökset sote-rakentamisesta on tehty. Nyt on jo alkanut valmistautuminen uuteen hyvinvointialueeseen siirtymiseen vuoden 2023 alusta.  Jäsenyydet maakuntahallituksen ja hyvinvointialuetta valmistelevan elimen poliittisessa seurantaryhmässä tuovat Keski-Suomen asiat laajasti työpöydälle. Siksi olen päättänyt lähteä ehdolle aluevaaleissa tammikuussa 2022.

Näille sivuille on koottu ajatuksiani siitä, mitä asioita haluan olla edistämässä  kunnan päätöksenteossa. Jatkossa tulen lisäksi kirjoittelemaan ajankohtaisista kunta-asioista.

Lea-Elina Nikkilä

Ota yhteyttä:  leaelina.nikkila@gmail.com

cropped-mevi_0309.png

Panel 1

Aluevaalit

Minulle tärkeää on:

Sosiaalityö, terveydenhoito sekä palo- ja pelastustoimi palvelevat kaikkia keskisuomalaisia yhdenvertaisesti

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin on puututtava nopeasti ja laaja-alaisesti

Joustavien kotiin tulevien digitaalisten palvelujen kehittyessä on huolehdittava, ettei kukaan apua tarvitseva jää sitä vaille

Hyvinvointialueen henkilöstö on korvaamattoman arvokas voimavara, jolle pitää taata kunnon palkka ja hyvät työolot.

Panel 2

Kuka

Olen asunut Joutsan Kivisuolla kolmisenkymmentä vuotta. Haapalehdon tilasta on muodostunut sinä aikana palkittu, arvokas perinnetila keskellä Leivonmäen kansallispuistoa.

Maamieskoulun käytyäni ja agronomiksi valmistuttuani viljelin Urjalassa luomuviljaa, vihanneksia ja tuotin vuohen ja lehmän maitoa. Kiersin  opettamassa luonnonmukaista viljelyä ja olin vihreiden eduskuntavaaliehdokas vuonna 1983 Etelä-Hämeen vaalipiirissä.

Jyväskylän yliopistosta valmistuin filosofian maisteriksi ympäristötiede ja -teknologia maisterikoulutusohjelmasta. Toimin Leivonmäellä lukuisien luontoon, maaseutuyrittämiseen ja ympäristöön liittyvien hankkeiden projektipäällikkönä niin kunnassa kuin maakuntatasolla. Tärkeä saavutus työelämässä oli Leivonmäen kansallispuiston perustaminen ja sen kehitystyössä mukana oleminen monien yhteistyötahojen kanssa. Vuonna 2003 perustetun kansallispuiston ystäväyhdistyksessä olen saanut jatkaa tätä työtä edelleen.

2010-luvulla palasin aktiivisemmin politiikkaan. Ensin olin perustamassa Maaseutu- ja Erävihreät ry:tä. Sitten toimin neljä vuotta vihreiden puoluevaltuuskunnassa ja perään kaksi kautta puoluehallituksessa. Toimin myös aktiivisesti Keski-Suomen Vihreissä,  Vihreissä Naisissa ja Keski-Suomen Vihreissä Naisissa. Erityisen mieluisaa on ollut vetää oman Joutsan Vihreiden toimintaa.

Olen toisen kauden kunnanvaltuutettu Joutsassa ja kunnanhallituksen jäsen. Syksyllä 2021 valtuustoaloitteeni pohjalta perustettiin  puheenjohtamani työryhmää, joka pohtii kansallispuistomme parempaa hyödyntämistä kunnan näkökulmasta. Varapuheenjohtajuus Jyväskylän yliopiston vetämässä Päijänteen Biosfäärialue -hankkeessa ja jäsenyys Päijänteen luonnonperintösäätiössä ovat korkealle arvostamiani aluekehittämisen paikkoja.

Uutena luottamustehtävä aloitin 2021 Keski-Suomen maakuntahallituksessa. Maakunnan rooli on merkittävä, kun uuden strategian mukaisesti pyritään ohjaamaan EU:n ja kansallista rahoitusta ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttämiseen, kierto- ja biotalouden edistämiseen ja kestävän kehityksen tavoitteiden entistä parempaan huomioimiseen. Jäsenyys Hiilineutraali Keski-Suomi tiekarttatyön ohjausryhmässä antaa työkaluja tavoitteelliseen aluekehittämiseen strategian tavoitteiden mukaisesti.

Olen ehdolla aluevaaleissa. Vuoden 2023 alusta siirretään kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palastustoimi hyvinvointialueelle. Tavoitteena on sujuvoittaa arkea niin, että kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut saadaan samalta luukulta. Olen jäsenenä Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen poliittisessa seurantaryhmässä, jossa olen päässyt seuraamaan läheltä ja vaikuttamaan siihen, ettei uutta, raskasta organisaatiota maakuntaan luoda. Tavoitteena tulee olla joustava ja ketterä organisaatio, joka kuuntelee kaikkia maakunnan asukkaita.

Kaikille yhdenvertaiset palvelut ikään, postinumeroon tai lompakon paksuuteen katsomatta!

Lue lisää aiempia kannanottojani ja artikkeleita blogista.

Panel 3

Kuntavaikuttaminen

Tulevaisuuden Joutsa on kestävän kehityksen kunta, joka viehättää vanhoja ja  uusia asukkaita puhtaalla luonnolla, upeilla vesistöillä Päijänteeltä Suonteelle, ympäristövastuullisuudella, turvallisuudella ja hyvillä peruspalveluilla.  Matkailijoita kiinnostavaa erityisesti Leivonmäen kansallispuisto, sen monipuoliset palvelut ja majoitusmahdollisuudet.

SIKSI
Suojellaan yhteinen ympäristömme
Pelastetaan puhtaat vedet
Turvetuotannon vaikutus moniin Joutsan vesistöihin on ollut dramaattinen. Vaikka turvetuotanto vähitellen hiipuu, se ja kalanviljely heikentävät järviemme, esimerkiksi Joutsanlahden tilaa.

Kaivos olisi haitta ihmisille ja ympäristölle
Kivisuon kaivostoiminnan tutkimusalue on laaja ja tehdyt kaivaukset huolestuttavat paikallisia asukkaita. Kansallispuiston läheisyyteen perustettu kaivos on merkittävä haitta asukkaille, matkailuyrityksille, kansallispuiston kävijöille, uhka kiinteistöjen arvolle sekä valtava riski lähialueen vesistöille aina Päijänteeseen saakka. Onneksi Joutsan kunnanhallitus on vuonna 2012 todennut ”ettei Leivonmäen kansallispuistoa tule sisällyttää varausaloitteeseen, koska kaivostoiminta olisi ristiriidassa alueen käyttötarkoituksen kanssa.”

Torjutaan ilmastonmuutosta
Kunta voi vähentää ilmastopäästöjään lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Kunnan tulee kannustaa paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.  Jätevesilietteen käsittely biokaasuksi on loistava esimerkki ilmastotyöstä, joka tuo työtä ja voimaa aluetalouteen. Olisi tärkeää, että kunta ja kuntalaiset siirtyisivät entistä enemmän biokaasun käyttöön ja kunta suosii hankinnoissaan yrittäjiä, jotka käyttävät kuljetuksiin biokaasuautoja.

Luontomatkailusta uusia työpaikkoja
Leivonmäen kansallispuisto on yksi Suomen neljästäkymmenestä kansallispuistosta, joissa vierailee yhteensä lähes kolme miljoonaa kävijää vuodessa. Leivonmäellä kävijämäärä vuonna 2016 oli 16 300.  Nyt on aika rakentaa yhteistyökuvio toimivaksi Joutsassa kansallispuistomme palvelujen ja tunnettuuden patantamiseksi.

Luontomatkailu on yksi nopeimmin kasvavia yrittäjyyden muotoja maaseudulla. Sijainti 4-tien varressa, upea luonto, Suonteen järvimaisemat ja kansallispuiston monipuolinen luonto huippukohteena antavat erinomaiset mahdollisuudet uudelle yritystoiminnalle.  Kansallispuistoon rajoittuvan Haapasuon turvetuotantoalueen Rutajärveen laskevan altaan osalta pitää aktiivisesti lähteä ajamaan lintujärven perustamista jo valmiin Haapatornin eteläpuolelle. Kaunis maisema on paras käyntikorttimme, pidetään siitä jokainen omalta osaltamme huolta.

Hyvinvointia lähellä ihmisiä
Maakuntauudistuksen jälkeen kunnan vastuulle jää ennaltaehkäisevä työ. Kumppanuuspöytä panostaa eri yhdistysten yhteistyöhön ja perusteilla oleva hyvinvointitupa on seuraava askel kohti pysyvää kotipesää  yhdistyksille, joiden merkitys terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä on suuri.

Liikunta- ja urheilutilat ovat Joutsassa hyvällä tolalla, samoin uudet koulutilat. Laadukkaan, ilmaisen varhaiskasvatuksen ja peruskoulun lisäksi kulttuuritarjonnalla merkittävä rooli kuntalaisten hyvinvoinnille. Kirjasto on sivistyksemme lippulaiva, Haihatus kuvataiteen ystävän toinen koti!

Leader-Maaseutukehitys ry on Joutsassa hanketoimintaa tukeva  organisaatio. On aika panostaa entistä enemmän Joutsan kylien kehittämiseen myös Leader-hankkeilla ja näin saada uusia asukkaita ja yrityksiä kunnan eri osiin lisäämään elinvoimaisuutta. Yksi malli löytyy Rutalahdesta, moneen kertaan palkitusta kylästä, joka panostaa hanke- ja talkootyöllä  tulevaisuuteen. Kun monet palvelut ja päätöksenteko siirtyvät kauemmaksi, kunnan tulee tukea eri tavoin aktiivisia kyliään ja lähidemokratiaa.

Tehdään kotouttaminen hyvin ja otetaan uudet asukkaat mukaan yhteisöön. Nopea pääsy koulutukseen ja työelämään on tärkein askel.

Tasa-arvon huomioimisella ja avoimuudella valmistelussa ja päätöksenteossa parannetaan demokratian toteutumista kunnan toiminnoissa.

Panel 4

Ota yhteyttä

Onko sinulla kysymyksiä, ota yhteyttä!
Lea-Elina Nikkilä, leaelina.nikkila@gmail.com