Tervetuloa!

Tervetuloa kotisivuilleni!

Olen Leivonmäen Kivisuolla asuva perinnemaisematilallinen ja toisen kauden vihreä kunnanvaltuutettu Joutsassa. Politiikka on kiinnostanut minua aina. Jo vuonna 1983 olin eduskuntavaaliehdokkaana Etelä-Hämeen vaalipiirissä, kun vihreät asettivat ensimmäisen kerran ehdokkaita eduskuntavaaleissa. Parikymmentä vuotta työkiireitä täynnä olevaa elämää Leivonmäellä/Joutsassa pitivät  pois politiikasta. Mutta sitten aikaa alkoi löytyä ja kun antoi politiikalle pikkusormensa, se vei koko käden ja enemmänkin.

Huoli ympäristöstä ja luonnosta sekä niiden suojelemiseksi tehtävä työ ovat minulle tärkeimmät teemat politiikassa. Ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon monimuotoisuuden hupenemisen pysäyttäminen ovat tämän hetken suurimmat haasteet. Jos emme onnistu niissä, monet muut tavoitteet hyvästä elämästä romuttuvat ihmiskunnalta.

Maaseudun ja siellä asumisen edellytysten ylläpitäminen on tärkeää. Kestävä maa- ja metsätalous, luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja kultturimaisemien vaaliminen on minulle tärkeää. Vuosien työ luomuviljelyn kehittämiseksi alkaa vihdoin näkyä maatalouden muutoksena, mutta tuskastuttavan hidasta se on.

Valtakunnan politiikassa uusi hallitus herättää paljon toiveita monien asioiden paremmasta hoidosta. Hallitusohjelman panostukset luonnonsuojeluun, ilmastonmuutoksen torjuntaan, työllisyyteen, koulutukseen ja kulttuuriin, ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon toivottavasti saadaan vietyä maaliin. Köyhyyden torjunta niin meillä kuin maailmassa ovat tie maailmanrauhaan.

Olen nyt toista kautta vihreiden puoluehallituksessa Keski-Suomen edustajana. Sitä ennen olin neljä vuotta vihreiden valtuuskunnassa. Olen Keski-Suomen vihreiden piirihallituksessa varajäsenenä ja Joutsan Vihreiden puheenjohtaja.

Joutsassa olen nyt kunnanhallituksen jäsen. Lopulta on saatu rekrytoitua kaikki uudet johtajat, toivottavasti mahdollisimman sitoutuneet ja työssään motivoituneet. Isot päätökset sote-keskuksen rakentamisesta ja Jousen remontista on tehty. Kunnan uudet kotisivut helpottavat kuntalaisten osallistumista ja parantavat  kunnan imagoa samoin kuin uusi kuntastrategia, jonka laadintaan Joutsan Vihreät osallistuivat aktiivisesti. Saimme paljon muutosesityksiämme mukaan kuntastrategiaan. Aloitteeni osallistuvasta budjetoinnista sai myönteisen päätöksen. Ensimmäiset esitykset kuntalaisilta hyvinvoinnin lisäämiseksi saatiin kesällä ja loppuvuodesta parhaista ehdotuksista äänestettiin. Keväällä testamenttivaroin toteutuvat kuntalaisten äänestyksessä voittajina selvinneet Leivonmäen ulkokuntosali ja Myllypuiston laajennus rantaan.  Kunnan pitovoimaa ja vetovoimaa sekä avointa päätöksentekoa  lisäämällä voimme turvata kunnan elinvoiman pitkälle tulevaisuuteen.

Tilanhoidon, politiikan ja luonnonsuojelutyön lisäksi aikaa yritän löytää lukemiseen ja retkeilyyn. Ripaus teatteria, konsertteja, näyttelyjä ja elokuvia kuuluu myös vapaa-ajan keitokseen. Museokortti on kovassa käytössä kokousmatkoilla. Olen mukana monenlaisessa vapaaehtoistyössä. Haihatuksen taidenäyttelyjä odotan aina suurella kiinnostuksella. Kirjoittamiselle ja musiikin kuuntelemiselle toivoisin lisää aikaa, mutta ehkä sitten ’eläkepäivillä’.

Näille sivuille on koottu ajatuksiani siitä, mitä asioita haluan olla edistämässä  kunnan päätöksenteossa. Jatkossa tulen lisäksi kirjoittelemaan ajankohtaisista kunta-asioista.

Joutsasta kestävän kehityksen kuntaa, jossa kaikilla on hyvä asua ja elää!

Lea-Elina Nikkilä

Ota yhteyttä:  leaelina.nikkila@gmail.com

cropped-mevi_0309.png

Panel 1

Teemat

Tulevaisuuden Joutsa on kestävän kehityksen kunta, joka viehättää vanhoja ja  uusia asukkaita puhtaalla luonnolla, upeilla vesistöillä Päijänteeltä Suonteelle, ympäristövastuullisuudella, turvallisuudella ja hyvillä peruspalveluilla.  Matkailijoita kiinnostavaa erityisesti Leivonmäen kansallispuisto, sen monipuoliset palvelut ja majoitusmahdollisuudet.

SIKSI
Suojellaan yhteinen ympäristömme
Pelastetaan puhtaat vedet
Turvetuotannon vaikutus moniin Joutsan vesistöihin on ollut dramaattinen. Vaikka turvetuotanto vähitellen hiipuu, se ja kalanviljely heikentävät järviemme, esimerkiksi Joutsanlahden tilaa.

Kaivos olisi haitta ihmisille ja ympäristölle
Kivisuon kaivostoiminnan tutkimusalue on laaja ja tehdyt kaivaukset huolestuttavat paikallisia asukkaita. Kansallispuiston läheisyyteen perustettu kaivos on merkittävä haitta asukkaille, matkailuyrityksille, kansallispuiston kävijöille, uhka kiinteistöjen arvolle sekä valtava riski lähialueen vesistöille aina Päijänteeseen saakka. Onneksi Joutsan kunnanhallitus on vuonna 2012 todennut ”ettei Leivonmäen kansallispuistoa tule sisällyttää varausaloitteeseen, koska kaivostoiminta olisi ristiriidassa alueen käyttötarkoituksen kanssa.”

Torjutaan ilmastonmuutosta
Kunta voi vähentää ilmastopäästöjään lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Kunnan tulee kannustaa paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.  Jätevesilietteen käsittely biokaasuksi on loistava esimerkki ilmastotyöstä, joka tuo työtä ja voimaa aluetalouteen. Olisi tärkeää, että kunta ja kuntalaiset siirtyisivät entistä enemmän biokaasun käyttöön ja kunta suosii hankinnoissaan yrittäjiä, jotka käyttävät kuljetuksiin biokaasuautoja.

Luontomatkailusta uusia työpaikkoja
Leivonmäen kansallispuisto on yksi Suomen neljästäkymmenestä kansallispuistosta, joissa vierailee yhteensä lähes kolme miljoonaa kävijää vuodessa. Leivonmäellä kävijämäärä vuonna 2016 oli 16 300.  Nyt on aika rakentaa yhteistyökuvio toimivaksi Joutsassa kansallispuistomme palvelujen ja tunnettuuden patantamiseksi.

Luontomatkailu on yksi nopeimmin kasvavia yrittäjyyden muotoja maaseudulla. Sijainti 4-tien varressa, upea luonto, Suonteen järvimaisemat ja kansallispuiston monipuolinen luonto huippukohteena antavat erinomaiset mahdollisuudet uudelle yritystoiminnalle.  Kansallispuistoon rajoittuvan Haapasuon turvetuotantoalueen Rutajärveen laskevan altaan osalta pitää aktiivisesti lähteä ajamaan lintujärven perustamista jo valmiin Haapatornin eteläpuolelle. Kaunis maisema on paras käyntikorttimme, pidetään siitä jokainen omalta osaltamme huolta.

Hyvinvointia lähellä ihmisiä
Maakuntauudistuksen jälkeen kunnan vastuulle jää ennaltaehkäisevä työ. Kumppanuuspöytä panostaa eri yhdistysten yhteistyöhön ja perusteilla oleva hyvinvointitupa on seuraava askel kohti pysyvää kotipesää  yhdistyksille, joiden merkitys terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä on suuri.

Liikunta- ja urheilutilat ovat Joutsassa hyvällä tolalla, samoin uudet koulutilat. Laadukkaan, ilmaisen varhaiskasvatuksen ja peruskoulun lisäksi kulttuuritarjonnalla merkittävä rooli kuntalaisten hyvinvoinnille. Kirjasto on sivistyksemme lippulaiva, Haihatus kuvataiteen ystävän toinen koti!

Leader-Maaseutukehitys ry on Joutsassa hanketoimintaa tukeva  organisaatio. On aika panostaa entistä enemmän Joutsan kylien kehittämiseen myös Leader-hankkeilla ja näin saada uusia asukkaita ja yrityksiä kunnan eri osiin lisäämään elinvoimaisuutta. Yksi malli löytyy Rutalahdesta, moneen kertaan palkitusta kylästä, joka panostaa hanke- ja talkootyöllä  tulevaisuuteen. Kun monet palvelut ja päätöksenteko siirtyvät kauemmaksi, kunnan tulee tukea eri tavoin aktiivisia kyliään ja lähidemokratiaa.

Tehdään kotouttaminen hyvin ja otetaan uudet asukkaat mukaan yhteisöön. Nopea pääsy koulutukseen ja työelämään on tärkein askel.

Tasa-arvon huomioimisella ja avoimuudella valmistelussa ja päätöksenteossa parannetaan demokratian toteutumista kunnan toiminnoissa.

Panel 2

Kuka

Olen asunut Joutsan Kivisuolla kolmisenkymmentä vuotta. Haapalehdon tilasta on muodostunut sinä aikana palkittu, arvokas perinnetila keskellä Leivonmäen kansallispuistoa.

Maamieskoulun käytyäni ja agronomiksi valmistuttuani viljelin Urjalassa luomuviljaa, vihanneksia ja tuotin vuohen ja lehmän maitoa. Kiersin  opettamassa luonnonmukaista viljelyä ja olin vihreiden eduskuntavaaliehdokas vuonna 1983 Etelä-Hämeen vaalipiirissä.

Jyväskylän yliopistosta valmistuin filosofian maisteriksi ympäristötiede ja -teknologia maisterikoulutusohjelmasta. Toimin Leivonmäellä lukuisien luontoon, maaseutuyrittämiseen ja ympäristöön liittyvien hankkeiden projektipäällikkönä niin kunnassa kuin maakuntatasolla. Tärkeä saavutus työelämässä oli Leivonmäen kansallispuiston perustaminen ja sen kehitystyössä mukana oleminen monien yhteistyötahojen kanssa. Vuonna 2003 perustetun kansallispuiston ystäväyhdistyksessä olen saanut jatkaa tätä työtä edelleen.

2010-luvulla palasin aktiivisemmin politiikkaan. Ensin olin perustamassa Maaseutu- ja Erävihreät ry:tä. Sitten toimin neljä vuotta vihreiden puoluevaltuuskunnassa ja perään kaksi kautta puoluehallituksessa. Toimin myös aktiivisesti Keski-Suomen Vihreissä,  Vihreissä Naisissa ja Keski-Suomen Vihreissä Naisissa. Erityisen mieluisaa on ollut vetää oman Joutsan Vihreiden toimintaa.

Olen toisen kauden kunnanvaltuutettu Joutsassa ja kunnanhallituksen jäsen. Syksyllä 2021 valtuustoaloitteeni pohjalta perustettiin  puheenjohtamani työryhmää, joka pohtii kansallispuistomme parempaa hyödyntämistä kunnan näkökulmasta. Varapuheenjohtajuus Jyväskylän yliopiston vetämässä Päijänteen Biosfäärialue -hankkeessa ja jäsenyys Päijänteen luonnonperintösäätiössä ovat korkealle arvostamiani aluekehittämisen paikkoja.

Uutena luottamustehtävä aloitin 2021 Keski-Suomen maakuntahallituksessa. Maakunnan rooli on merkittävä, kun uuden strategian mukaisesti pyritään ohjaamaan EU:n ja kansallista rahoitusta ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttämiseen, kierto- ja biotalouden edistämiseen ja kestävän kehityksen tavoitteiden entistä parempaan huomioimiseen. Jäsenyys Hiilineutraali Keski-Suomi tiekarttatyön ohjausryhmässä antaa työkaluja tavoitteelliseen aluekehittämiseen strategian tavoitteiden mukaisesti.

Olen ehdolla aluevaaleissa. Vuoden 2023 alusta siirretään kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palastustoimi hyvinvointialueelle. Tavoitteena on sujuvoittaa arkea niin, että kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut saadaan samalta luukulta. Olen jäsenenä Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen poliittisessa seurantaryhmässä, jossa olen päässyt seuraamaan läheltä ja vaikuttamaan siihen, ettei uutta, raskasta organisaatiota maakuntaan luoda. Tavoitteena tulee olla joustava ja ketterä organisaatio, joka kuuntelee kaikkia maakunnan asukkaita.

Kaikille yhdenvertaiset palvelut ikään, postinumeroon tai lompakon paksuuteen katsomatta!

Lue lisää aiempia kannanottojani ja artikkeleita blogista.

Panel 3

Ota yhteyttä

Onko sinulla kysymyksiä, ota yhteyttä!
Lea-Elina Nikkilä, leaelina.nikkila@gmail.com