Jätehuollossa vielä kehitettävää

Suomalaisessa jätehuollossa on jo pitkään paperin, lasin ja metallin erilliskeräys ollut maailman huipputasoa. Viime vuosina myös biojätteen, kartongin ja ongelmajätteiden keräys on kehittynyt. Viimeisenä merkittävänä jätejakeena muovin erilliskeräys on käynnistymässä.

Joutsa on kiitettävästi toteuttanut uutta jätelakia. Kunnan ja yritysten yhteistyö on parin viime vuoden aikana käynnistynyt ja yhä suurempi osa jätteistä päätyy hyötykäyttöön. Muovin keräyspisteen saaminen on seuraava tärkeä virstanpylväs jätehuollon kehittämisessä.

Biojätteen kierrätyksessä Joutsa ansaitsee erityiskiitoksen, kun omista ja naapurikuntienkin biojätteestä ja viemärilietteestä jalostetaan liikennepolttoainetta ja lähilannoitetta. Kun biokaasuautoilua valtion toimestakin halutaan edistää, olisi nyt viimein aika siirtää Joutsan biokaasuasema 4-tien varteen. Huttulan pihan läheisyydestä varmasti löytyy tilaa. Kunta Joutsan Ekokaasu Oy:n osakkeenomistajana voisi olla edistämässä hanketta.

16.3.2017