Ryhmäpuheenvuoro 18.12.2017 kunnanvaltuustossa

Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut läsnäolijat!

Suomen ja Euroopan parantunut taloustilanne heijastuu tänne Joutsaankin. Verotulot ovat lisääntyneet ja paikanneet pienentyneitä valtionosuuksia. Taloustilanne ei ole hyvä, mutta edellisvuosien säästöjen vuoksi Joutsa pärjää.

Ensi ja varsinkin vuoden 2019 merkittävin investointi on sote-keskuksen rakentaminen. Uudessa valtuustossa valmistelu on ollut yksituumaista ja ripeää, silti perusteellista ja monia vaihtoehtoja selvittelevää. Ja toki selvitystyö monista asioista jatkuu edelleen ensi vuonna, kun suunnittelu käynnistyy. Toivottavasti puurakentaminen ja energiatehokkuus ovat siinä vahvasti mukana.

Edellisessä valtuuston kokouksessa tehtiin Joutsan historian suurin maakauppa ja nyt on syytä toivoa sen tuottavan uutta elinkeinotoimintaa Joutsaan nelostien varteen. Toivottavasti alueesta kiinnostuvat  tulevaisuuteen suuntaavat cleantec-yrittäjät ja laadukkaita palveluja tarjoavat, paikkakuntaan sitoutuvat ja työllistävät toimijat.

Biokaasulaitoksella saadaan kunnan jätevedet ja biojätteet hyötykäyttöön. Nyt suunnitteilla on Ekocenter -kierrätyskeskus ja rakennusapteekki, jossa saadaan käytetyt tavarat ja rakennustarvikkeet kunnostettua ja uudelleen käyttöön. Samalla se mahdollistaa mielekästä työtä myös vaikeammin työllistyville. Työttömien määrä on vähentynyt ja työllisyystilanne parantunut, mutta kunnassa on kuitenkin edelleen yli 200 työtöntä.

Väkiluku laskee ja syntyvyys on hälyyttävän alhainen.  Kuulin, että tällä hetkellä ensi vuodeksi on tiedossa 3 lapsen syntymä. Tarvitsemme uusia asukkaita ja samaan aikaan, kun iso  muuttovirta vie kaupunkeihin, pitää tulevaa strategiaa keväällä tehtäessä miettiä tarkasti, mitkä ovat ne vetovoimatekijät, joilla Joutsa voi pärjätä kilpailussa asukkaista. Puhtaat vedet, kaunis luonto, hiljaisuus ja turvallisuus ovat valttejamme. Erityisesti järvien kokoajan heikkenevä tila huolestuttaa monia, ei vähiten rantatonttien myyntiä suunnittelevia.  Kaupunkien palvelujen kanssa emme pysty kilpailemaan, mutta kaikki välttämättömät palvelut kuitenkin pitää voidaan taata.

Haluamme olla Keski-Suomen kärkeä hyvinvoinnin kuntana. Sote-uudistuksen jälkeen kunnan rooli juuri hyvinvoinnin ylläpitäjänä onkin erittäin tärkeä. Joutsa on aktiivisesti mukana 30-vuotisessa Meijän Polku- hankkeessa, joka nostaa esiin hyvinvointimme kannalta neljää teemaa, liikunta, lepo, luonto ja yhteisöllisyys. Kansallispuisto ja sen palvelujen kehittäminen tukee noista kaikkia.

Väki vanhenee ja siksikin sote-puolen menot ovat kasvaneet. Yhteisölliset aktiviteetit ovat erityisen tärkeää ikääntyvien kuntalaisten hyvinvoinnille ja terveyden ylläpitämiselle. Kuntalan hyvinvointitupa on osoittautunut erinomaiseksi kokoontumispaikaksi, 15 eri ryhmää  käyttää tiloja säännöllisesti ja monet lisäksi satunnaisemmin ja kahvilassa käy paljon väkeä. Arvokas rakennus onkin näin saanut uuden, arvonsa mukaisen elämän.

Kulttuuri on elämän suola. Voimme olla ylpeitä loistavasta kirjastosta, maailmallakin tunnetusta Haihatuksesta, Kinosta ja monista eri kulttuurialojen toimijoistamme.  Näiden toimintojen jatkuvuus tulee turvata tarpeen mukaan kunnan tuella.