Puhe kunnanvaltuustossa 26.3.2018

Puheenjohtaja, Hyvät kolleegat ja muut paikalla olevat

Sote-keskuksen rakentaminen on merkittävä investointi, joka tulee vaikuttamaan meidän joutsalaisten hyvinvointiin, terveyteen ja sairauksien hoitoon monin tavoin ja kattavasti vuosikymmeniä. Hanke turvaa toivon mukaan laajat sote- ja perhepalvelut vuosikymmeniksi eteenpäin. On hienoa, että projekti on saatu nyt liikkeelle ja meillä on ollut laaja materiaali tutustuttavana hankkeen tiimoilta. Kiitos siitä.

Nyt käynnistyvässä toteutussuunnittelussa toivon, että hankesuunnitelmassa mainitut ekologiset tavoitteet toteutuvat vähintäänkin esitetyllä tavalla ja parasta mahdollista tekniikkaa käyttäen. Ilmastonmuutoksen torjunta on yksi yhteiskunnan suurista haasteista ja se on huomioitava entistä enemmän kaikissa hankinnoissa. Energiansäästön lisäksi on homeongelmien välttämiseen koko rakennuksen elinkaaren aikana kiintettävä erityistä huomiota kaikissa rakennusvaiheissa. Näiden seikkojen huomioiminen on myös taloudellisesti kannattavaa, kun ajatelleen rakennuksen elinkaaren aikaisia kokonaiskustannuksia.

Vaikka rakennuksen sisällä tarjottavat palvelut ovat suunnittelun keskiössä, toivon, että myös ulkonäköön kiinnitetään huomiota. Olisi ollut arkkitehtoonisesti helpompaa rakentaa erillinen sote-keskus tien toiselle puolelle tyhjälle tontille. Nyt haasteena on monien erinäköisten osien yhteensovittaminen niin, että logistiikka toimisi ja kokonaisuudesta tulisi osa arvokasta joutsalaista rakennettua ympäristöä.

Maallikon näkökulmasta ajattelen, että kokonaisvastuurakentaminen olisi nykyisessä tilanteessa ollut  perusteltua. Toivottavasti jaettu urakkamuoto saadaan toimimaan jouhevasti ja paikalliset yritykset toteuttamaan suuri osa rakentamisesta.

Eero Peltoniemi nappasi kuvan, kun johdin valtuuston kokousta yhden pykälän ajan.

Valtuusto_26.3.2017