Osallistuva budjetointi Joutsaan!

Valtuustoaloite 21.10.2019

Monessa kunnassa, kuten Joutsassakin ollaan huolissaan kuntalaisten vähäisestä kiinnostuksesta yhteisten asioiden hoitamisessa. Toisaalta usein kuulee väitteitä, että ’on sammutettu väärin’ eli veroeurot on suunnattu ihan vääränlaisiin toimenpiteisiin.

Osallistuvassa budjetoinnissa yhdistetään taloutta ja demokratiaa. Kuntalaiset otetaan siinä mukaan pohtimaan ja myös päättämään siitä, mihin taloudelliset resurssit suunnataan ja millä tavalla ne käytetään. Tuloksena syntyy kuntalaisille mieluisia päätöksiä ja päättäjille selkänojaa lopullisia päätöksiä tehtäessä.

Kuntaliitto on julkaissut osallistuvan budjetoinnin oppaan, jossa esitellään erilaisia menetelmiä, miten sitä voidaan toteuttaa. Osallistuvalla budjetoinnilla voidaan selvittää kuntalaisten mielipiteitä liikuntapaikoista, kuten meillä esillä olleista kuntoportaista, tai pohtia säästökohteita. Yhdessä on myös mahdollista pohtia kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyömahdollisuuksia sellaisten toimintojen tai investointien toteuttamisessa, johon kunnan resurssit eivät yksin riitä.

Ideoina voi olla esim. uusi luontopolku tai -tulentekopaikka, leikkipuistoon lisää kalusteita, kukkaistutuksia tai pyörätie.

Tuloksena lisää viihtyvyyttä, yhteisöllisyyttä, kokemus osallistumisesta ja vaikuttamisesta, mutta varmasti myös vastuullisuutta yhteisestä ympäristöstä ja mahdollisesti myös säästöjä.

Toteutus voidaan toteuttaa niin, että ehdotukset kerätään verkkoon, missä kuntalaiset ja kesäasukkaat voivat niitä äänestää. Nuorten aktivoimiseksi äänestysikäraja voisi olla esim. 15 vuotta. Äänestyksen pohjalta budjetin rajoissa suosituimmat ideat hyväksytään valtuuston kokouksessa, joka striimataan myös netin kautta seurattavaksi.

Esitän, että Joutsa ottaa käyttöön osallistavan budjetoinnin esimerkiksi 20 000 €:lla ja käynnistää samalla MEIDÄN JOUTSA -hankkeen, jolla testataan osallistuvan budjetoinnin menetelmiä.