Joutsan mukaan Keski-Suomen vesiensuojeluyhdistykseen 

Valtuustoaloite 16.12.2019

Vuosien varrella monet joutsalaiset ovat kertoneet vesien tilan heikkenemisestä lähivesillään. Havaintoja sinilevästä, humuksesta ja karvalehdestä. Sinilevä rajoittaa virkistyskäyttöä, karkottaa mökkiyrittäjän asiakkaat ja samean veden ääreltä on vaikeaa myydä omakotitaloa, mökkiä tai edes tonttia. Ilmastonmuutos kiihdyttää jo itsessään näitä ongelmia. Kuntalaiset ovat  myös yhdessä lähteneet taistelemaan paremman vesien tilan puolesta. Hyvänä esimerkkinä Joutsan salmi ry, joka tukee tekemääni aloitettani liittyä Keski-Suomen vesiensuojeluyhdistykseen.

Joutsan kunnan vasta ilmestyneen, viime viikolla mediassa laajasti referoidun mökkiläistutkimuksen mukaan puhdas luonto ja vesistöt ovat Joutsan suurimmat vahvuudet. Ulkopaikkakuntalaisten kesäasikkaiden tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä oli vesistöt ja niiden puhtaus. Esteenä vapaa-ajankäytön lisääntymiselle kyselyssä vastattiin mm. ”Sinilevä järvivedessä”  ja kunnallisten palveluiden kehittämisehdotuksina mainittiin  ”Vesistön suojelu”,  ”Vesistöjen saasteiden tarkempi seuraaminen” ja ”Toimet järviveden hyvän laadun ylläpitämiseksi”.

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto sekä kymmenen alueellista vesiensuojeluyhdistystä kokoavat kaikki toimialueensa vesiensuojelusta ja -hoidosta kiinnostuneet tahot työskentelemään yhdessä puhtaampien vesien puolesta. Kuntajäsenelle näkyvintä toimintaa on yhdistyksen jäsenistölleen tarjoama jatkuva neuvonta ja tuki kaikissa vesiensuojeluun ja -hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Yhdistys on myös luonteva hankekumppani tai -koordinaattori vesiin ja vesistöihin liittyvissä kunnostus- tai suunnitteluhankkeissa.

Vasta perustettu Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry kokoaa  nyt jäsenistöönsä Keski-Suomen kuntia, kuntayhtiöitä, teollisuuslaitoksia, toiminnanharjoittajia sekä kaikkia muita puhtaiden vesien ja ympäristön parissa toimivia tahoja.

Yhdistyksen toiminnan osa-alueita ovat vesitökuormituksen seuranta ja hallinta, vesitöjen kunnostaminen, kalaston hoidon ja virkistyskäytön kehittäminen ja ylläpito, rakennetun ympäristön ja maisemanhoidon vesitövaikutusten seuranta sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.Joutsan kunnan jäsenmaksu olisi saamani tiedon mukaan 875 € vuodessa.

Esitän, että Joutsan kunta liittyy vasta perustettuun Keski-Suomen  vesiensuojeluyhdistykseen.

Lea-Elina Nikkilä, Vihreä valtuustoryhmä