Vuosi 2019 luottamustoimissa 

 

Toiminta, ajankäyttö ja palkkiot

Joutsan kunta

Kulunut vuosi oli joutsalaisessa kuntapolitiikassa vaiherikas. Perusturvan puolella tehtiin isoja päätöksiä. Sotekeskuksen rakentaminen saatiin vauhtiin ja Jouseen päätttiin remontoida paljon keskustelua herättänyt sakuko- eli vuodeosasto heti kun sote-keskus on valmis. Aivan yksimielistä ei päätöksenteko ollut, mutta itse päädyin enemmistön kannalle kannattamaan tehtyjä ratkaisuja.

Tein valtuustossa kaksi aloitetta: Osallistuva budjetointi Joutsaan ja Liittyminen Keski-Suomen vesiensuojeluyhdistykseen. Lisäksi pidin ryhmäpuheenvuoron talousarviosta. Kaikki luettavissa kotisivuillani lea-elina.com. Osallistuva budjetointi onkin jo kunnanhallituksessa hyväksytty jatkovalmisteluun. Viimeisessä valtuuston kokouksessa nousi esiin Mieskonmäen koulun tulevaisuus, sillä määräraha oli budjetoitu  vain kevätlukukaudeksi. Asia tulee varmasti puhuttamaan heti vuoden alussa. Itse kannatin valtuustossa koulun jatkoaikaa, koska juuri käynnistynyt hanke tavoittelee uusien lapsiperheiden saamista kylälle.

Raskas ja paljon työllistänyt tilapäinen valiokunta käsitteli perusturvalautakunnan toimintaa ja erottamista. Valiokunnan tekemään  esitykseen lautakunnan erottamista tein eriävän mielipiteen. Minusta riittäviä perusteita lautakunnan erottamiseksi ei ollut kuulemisissa tullut esiin. Kaiken kokoustamisen jälkeen valtuusto äänesti kaikki erotetun lautakunnan jäsenet myös uuteen lautakuntaan!

Keväällä vaihdoin vaalien jälkeen sovitun mukaisesti valtuuston 1. varapuheenjohtajan kaksivuotiskauden pestini kunnanhallituksen jäsenyyteen loppukaudeksi. Entistä tiiviimmin olen siis mukana päätöksenteossa. Kävin kyllä myös ensimmäisen kaksivuotiskauden hallituksen kokouksissa, joissa minulla jo oli läsnäolo- ja puheoikeus. Tuosta ajasta oli paljon hyötyä nyt kun on myös esitys- ja äänioikeus hallituspöydän ääressä.

Puulan seutuopistolautakunta jatkoi vaiherikkaan alkukauden jälkeen  uuden rehtorin johdolla opiston mallikkaasta toimintaa ja usko seutuopiston tulevaisuuteen itsenäisenä, kehityvänä elinikäisen oppimisen kehtona on  ainakin minulla vahva.

Vuosien 2018-19 aikana olin kuudessa Perlaconin vetämässä kunnan talouden pitkän tähtäimen näkymiä ja kunnan strategiaa pohtineessa työryhmässä. Asetin ennakkoon paljon toiveita työskentelylle, mutta talouden tasapainottamiseen saati strategiatyöhön siitä ei merkittäviä  apuja mielestäni saatu. En osallistunut Huittisissa järjestettyyn valtuuston seminaarimatkaan.

Ennen eduskuntavaaleja varahenkilönä keskusvaalilautakunnan kokouksessa viimeiseltä varahenkilösijalta 7!

Kokoukset ja palkkiot

* Valtuusto kokoontui 9 kertaa (9/9) ja kokouspalkkioita niistä 720€.

* Kunnanhallitus kokoontui vuoden aikana 20 kertaa, itse osallistuin 19 kertaa (19/20) ja kokouspalkkioita niistä kertyi 1620€

* Tilapäisen valiokunnan kokouksiin osallistuin viisi kertaa (5/6). 320€.

* Puulan seutuopistolautakunta kokoontui seitsemän kertaa (7/7). 440€

* keskusvaalilautakunnan yksi kokous varajäsenenä. 80€

* Perlaconin taloustyöryhmä (6/6) 2018-2019 (kaikki kokouspalkkiot 2019). 480€

* Alkuvuodesta valtuuston ensimmäisen varapuheenjohtajan pestistä sain palkkaa lisäksi167€.

Yhteensä kunnan luottamustehtävissä minulla oli 43 kokousta, joista maksettiin brutto 3827 euroa. Tästä sitten vähennettiin verot ja puolueelle 20% puolueveroa.

Suurin osa luottamushenkilön työstä ei suinkaan ole kokouksissa istumista ainakaan ensimmäisen kauden valtuutetulla. Jos homman haluaa hoitaa hyvin, pitää käyttää paljon aikaa asioihin perehtymiseen.

 

Perinteisten kokouskahvien lisäksi valtuustolle tarjottiin viimeisen kokouksen päätteeksi jouluateria ja myös seutuopisto lounasti viimeisen kokouksen jälkeen. Kunnalta käyttööni saaman tablettitietokoneen palautin tarpeettomana ja käytän omaa konettani kokouksissa.

Keski-Suomen maakunta

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokouksiin osallistuin yhtä luukuunottamatta (3/4) á 165€. Maakunnan yhteistyöryhmä tutustui kokouksien yhteydessä Keski-Suomen oppilaitosten yhteistyöhön ja Keski-Suomen matkailun tulevaisuudennäkymiin. Kokouksissa linjattiin käynnissä olevan ja tulevan ohjelmakauden rahoituksen painopisteitä maakunnassa. Puolenpäivän pituisten kokouksien yhteydessä tarjottiin lounas.

Lisäksi olin varahenkilönä yhdessä Keski-Suomen keskussairaalan kokouksessa, jossa hyväksyttiin tulevan vuoden talousarvio tiukkoine säästötavoitteineen. Kokouksen yhteydessä on myös seminaari, joten kokouspäivä on pitkä. Kokouspalkkio on 120€ ja seminaarin jälkeen ennen kokousta tarjotaan lounas sairaalan ruokalassa.

************************************************************************

Luottamustoimet puolueessa – Vihreät

Joutsan vihreät osallistuivat eduskuntavaaleihin järjestämällä kaksi ’toritapahtumaa’ ja lisäksi osallistuimme Rutalahden markkinoille. Tapahtumat järjestettiin talkoovoimin ja lehti-ilmoitukset mahdollisti piirin tuki ja puoluevero, jota luottamushenkilöiden palkkioista kertyi yhteensä 1021,40 euroa. Puheenjohtajana pidin yhteyttä jäseniin vapaamuotoisissa tapaamisissa, puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Laajemmin otin osaa poliittiseen keskusteluun kunnassa kotisivujeni leaelina.com blogin kautta.

Keski-Suomen Vihreiden piirihallituksessa oli varajäsenenä, mutta koska olen piirin edustaja puoluehallituksessa, olen osallistunut yhtä lukuunottamatta kaikkiin piirin kokouksiin joko etänä tai paikan päällä (10/11). Lisäksi olin alustamassa ja keskustelemassa Jyväskylän Vihreiden maatalous-teemaisessa keskustelussa 11.9.

Puoluehallitus on kokoontunut neljätoista kertaa, neljä kokousta oli valtuuskunnan kokouksen yhteydessä, joihin puoluehallituksen jäsenä myös osallistuin. Siis kolmen päivän kokousputki! Osallistuin kaikkiin kokouksiin. Alkuvuosi puoluehallituksessa kului ensimmäisen kaksivuotiskauden merkeissä ja puoluekokouksessa 15.-16.6.2019 minut valittiin jatkamaan toiselle kaksivuotiskaudelle Keski-Suomen edustajana (varahenkilöpaikka). Vuosi alkoi Pekka Haaviston  puheenjohtajuudella ja eduskuntavaalien jälkeen uusi puheenjohtaja Maria Ohisalo tuli nuijan varteen, puoluesihteeri Lasse Miettisen vaihtui Veli Liikaseen, valtuuskunnan puheenjohtajaksi nousi Maaseutu- ja erävihreiden entinen puheenjohtaja Silja Keränen, käytiin menestyksekkäät eduskuntavaalit, sitten hallitusneuvottelut, kolme ministerisalkkua ja vielä hallituksen kaatuminen ja uuden perustaminen Sanna Marinin johdolla ja samoilla vihreillä ministereillä, raskas Vihreä Lanka -lehden lopettamispäätös ja lisääntyneiden resurssien uudelleen suuntaaminen. Siinäpä ohjelmaa yhdelle vuodelle! Pari eduskuntaryhmän, valtuuskunnan ja puoluehallituksen yhteiskokoustakin tarvittiin päätettäessä hallitukseen lähdöstä, hallitusohjelman hyväksymisestä ja ministerivalinnoista. Kokouspäiviä tuli yhteensä 26, pääosin Helsingissä.

Toimin vielä alkuvuonna ympäristö- ja luonnonsuojelutyöryhmän toisena puheenjohtajana ja loppuvuonna tulin valituksi kaupunki- ja kuntavisiotyöryhmään (2019-2021).

Mistään puolueen kokouksista ei makseta kokouspalkkioita. Matkakulut ja tarvittaessa majoitus korvataan kuitteja vastaan. Yhteensä niihin kului 41 päivää eli noin kaksi kuukautta talkootyötä viiden päivän työviikkoiksi laskettuna.

Muut yhdistykset – vapaaehtoistoiminta

Keski-Suomen Kylät ry:n varapuheenjohtajana olen ollut seitsemässä kokouksessa (7/8). Kylin hallinnoiman kylämatkailuhankkeen toimista järjestettiin airbnb-vuokraustoiminnan esittelytilaisuus Leivonmäellä.

Maakunnan kulttuuriympäristötyöryhmässä olen K-S Kylien edustajana. Kokouksia oli viisi, joista osallistuin neljään.

Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry:n puheenjohtajuus on työllistänyt erityisesti kesällä. Neljän kokouksen lisäksi on ollut monenlaisia tapahtumia, retkiä ja opastuksia.  Lisäksi toimin puheenjohtajana Metsähallituksen Keski-Suomen kansallispuistot kuntoon -hankkeessa.