Joutsan valtuusto 15.6.2020 Ryhmäpuheenvuoro tilinpäätöksestä

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat, media ja yleisö

Viime vuoden tilinpäätöksen ryhmäpuheenvuorossani totesin, että ”Vuotta 2018 hallitsivat rekrytoinnit, jotka osin onnistuivat mutta osin siirtyivät tälle vuodelle. Saimme karvaasti kokea, miten vaikeaa on rekrytointi pienen kunnan palvelukseen.”

Ensimmäistä kertaa minun luottamushenkilö-urani aikana kaikki johtavat viranhaltijoiden paikat on nyt täytetty. Rekrytointiurakka onnistuttiin viemään loppuun vajaa vuosi ennen seuraavia kuntavaaleja eikä hetkeäkään liian varhain. Harras toive on, ettei enää yhtään rekrytointiprosessia eteen tule. Meillä on mitä parhain johtajatiimi kunnassa, kuten tämän kevään poikkeusoloista selviäminen on osoittanut. Kiitos koko kunnan henkilöstölle viime vuodesta ja myös kuluvasta keväästä.

Puulan seutuopistolautakunnan jäsenenä olen erityisen iloinen rehtori Antti  Ruotsalaisen rekrytoinnista ja opiston viime vuoden kehittämistyöstä. Yhteensä 643 joutsalaista osallistui kansalaisopiston kursseille ja aktiivisia osallistujia löytyy kursseille kunnan joka kolkassa. Talous on saatu hyvään kuosiin ja yhteistyö Kangasniemen ja Toivakan kanssa sujuu mallikkaasti.

Suurella tyytyväisyydellä panin merkille, että sivulla 29 todetaan: ”Syyskuussa uudelleen valitun perusturvalautakunnan työskentely on sujunut hyvin. Lautakunnan ja viranhaltijoiden välinen keskustelu on ollut rakentavaa perusturvan asioita käsiteltäessä.” Voisin sanoa, että loppu hyvin, kaikki hyvin, vaikka prosessi oli itselleni ja varmaan monelle muullekin raskas ja paikoin turhauttava.

Viime vuosi oli kunnan taloudessa vaativa eikä kuluva korona-vuosi tule olemaan helpompi, päinvastoin. Sote-puolen kustannusten osalta vain osa on omissa käsissä. Sote-uudistuksen eteneminen tuonee tilanteeseen helpotusta, mutta vasta seuraavalla valtuustokaudella. Kun jatkossa soteplvelujen tilaaja ja tuottaja on maakunta, tulee kuntatalouden suunnittelu helpottumaan, vaikka rahaa onkin sitten huomattavasti vähemmän käytettävissä. Joutsassa kuitenkin sekä sivistys- että tekninen toimi ovat saaneet toiminnan ja talouden tasapainoon. Kouluista voimme  mm ylioppilaskirjoitusten tuloksien valossa olla todella ylpeitä.

Katsotaan siis kunnan tulevaisuuteen toiveikkaina.

Kiitokset vielä kunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille hyvästä yhteistyöstä!

Vihreä valtuustoryhmä esittää tilinpäätöstä 2019 hyväksyttäväksi ja toivottaa kaikille ansaittua, virkistävää ja iloista kesäaikaa!