Luonnonsuojelijan perintömetsä Rutalahden tuntumaan

Kirjoitukseni julkaistu Joutsan Seutu -paikallislehdessä 15.9.2021:

Pentti Linkolan muistometsä on perustettu Riuttasaloon lähelle Rutalahtea uutisoi Joutsan Seudun nettilehti tuoreeltaan  10. 9. edellisenä päivänä pidetyn lehdistötiedotteen pohjalta.

Jo kesän ajan olemme Päijänteen luonnonperintösäätiö PLUPSissa jännittäneet kaupan onnistumista ja ensimmäistä merkittävää yhteistyöhankintaa Linkolan perustaman Luonnonperintösäätiön kanssa.

Henkilökohtaisesti olen erityisen iloinen, että Linkolan muistometsälle löytyi luonnoltaan monimuotoinen, 43 hehtaarin suuruinen  suojelukohde läheltä Leivonmäen kansallispuistoa. Luonnon monimuotoisuuden suojelun näkökulmasta laajat yhtenäiset alueet ovat monin verroin arvokkaampia kuin pienet, pirstaleiset suojelukohteet. Kuten Linkolan muistometsän tiedotustilaisuudessa https://www.youtube.com/watch?v=GN6tppVihqI todettiin, oli erittäin vaikeaa löytää edes tämän suuruista vanhojen metsien edustavaa ja hiljaista kohdetta eteläisestä Suomesta. 

Päijänteen maisemat olivat Linkolalle tuttuja. Ennen Sääksmäelle muuttoa hän asui Kuhmoisissa ja linturetket suuntautuivat usein Päijänteen maisemiin. Leivonmäkeen ja perusteilla olevaan kansallispuistoon Linkola tutustui, kun kutsuin hänet vierailevaksi luennoitsijaksi Kivisuon kurssikeskukseen 1990-luvun alussa. Varsinkin lapinpöllön näkeminen kurssikeskuksen nurkalla ilahdutti häntä kovasti. Luonani vieraillessaan hän souteli Rutajärvellä ja taisi innostua selkälokkien näkemisestä niin, että kiskaisi veneeni kaiketi parhaat päivänsä nähneen airon poikki. Pentin tilalle ostamat airot toimivat edelleen moitteettomasti. 

Päijänteen rannat Haukanmaalta, Nisulan, Rutalahden, Vespuolen Oittilan kautta Putkilahteen ja Tammijärvelle muodostavat huikean luontokokonaisuuden. Sen kehittämistä tulisikin jatkaa niin, että Leivonmäen kansallispuistoon rajoittuvia valtion maita liitettäisiin puistoon. Näin saataisiin lisää reitistöjä tällä hetkellä ajoittain kävijöistä ruuhkaantuvaan puistoomme. Viime vuonna kävijöitä oli 43 600 ja aluvuodesta 2021 jo yli 20 000. 

Sensijaan suunnitellut tuuliteollisuus- ja kaivoshankkeet olisi jo aika haudata. Niin luonnon, maiseman kuin paikallisten asukkaiden ja yritysten kannalta alueen kehittäminen ei tarvitse eikä kaipaa raskaasti ympäristöä tuhoavaa,  vain jonkun vuosikymmenen kestävää toimintaa. 

Lea-Elina Nikkilä

Päijänteen luonnonperintösäätiö PLUPSin hallituksen jäsen

Leivonmäen kansallispuiston ystävät yhdistyksen puheenjohtaja