Ryhmäpuheenvuoro talousarviosta ja hyvinvointikertomuksesta 20.12.2021

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat, lehdistö ja kuntalaiset!

Ensimmäisessä vuoden 2017 ryhmäpuheenvuorossa totesin, että Joutsassa joudutaan varautumaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukseen tietämättä tarkasti, miten uudistus yksityiskohtaisesti tullaan toteuttamaan ja miten se kunnan talouteen vaikuttaa.  

Viime kuukausien aikana olemme vihdoin päässeet niin pitkälle, että Joutsassa kuten muissakin Keski-Suomen kunnissa ollaan melko hyvin perillä vuoden 2023 alusta käynnistyvän hyvinvointialueen tehtäväkokonaisuuksista ja työnjaosta. Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen poliittisen seurantaryhmän jäsenenä olen voinut olla seuraamassa ja vaikuttamassa siihen, miten poliittisen ja operatiivisen johdon vastuut ja velvollisuudet jaetaan. Olen luottavaisin mielin sen suhteen, että Joutsassa palvelut säilyvät vähintään ennallaan. 

Strateginen tavoitteemme on pitää kaikista huolta. Joutsa on lähtökohtaisesti varautunut hyvin siihen, että tuohon tavoitteeseen päästään jatkossakin. Käytössämme on jo uudet sote- ja pelastustoimen tilat ja niissä toimii motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta. Sille erityiskiitos jakamisesta korona-aikana!  

Korona on vaikuttanut vahvasti niin kunnan kuin kuntalaistenkin elämään. Valtiovallan myöntämä lisärahoitus pelasti kuluvan vuoden talouden, mutta erityisesti investointien aiheuttama lisääntynyt velka painaa kunnan taloudessa pitkään. Haasteita siis riittää jatkossakin ja pelimerkkejä on vähemmän käytettävissä.

Ensi vuosi on siis viimeinen, kun kunnan taloudessa on mukana sote- ja pelastustoimen palvelut. Vuodesta 2023 alkaen yli puolet budjetista, niin tuloista kuin menoistakin siirtyy hyvinvointialueelle.  Sensijaan kunnan vastuulle jäävää ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa ja hyvinvointityötä pitää kehittää. Kunnan vastuulle jäävien sivistys- ja teknisen toimen sekä elinvoimatyön lisäksi työllisyyden hoito siirtyy kuntien vastuulle vuoden 2024 alusta. 

Arvoisa puheenjohtaja

Keski-Suomen strategia 2040 hyväksyttiin pari viikkoa sitten. Tavoitteena on muunmuassa saavuttaa maakunnassa hiilineutraalisuus ja pysäyttää luontokato vuoteen 2030 mennessä. Jokaisen keskisuomalaisen kunnan  toiminnassa ja investoinneissa tämä on otettava nykyistä paremmin huomioon, myös meillä Joutsassa. Suuret kiitokset Joutsan Lämmölle, joka lopetti turpeen polton jo muutama vuosi sitten ja nyt syksyllä käyttöön otettu savukaasulauhdutin tehostaa raaka-aineen käyttöä ja näin vähentää päästöjä. Investoinnit aurinkopaneeleihin on nyt myös kirjattu taloussuunnitelmaan. Niiden osalta teen muutosesityksen niin, että jo ensi vuoden talousarvioon siirretään osa vuoden 2023 50 000€ varauksesta, jotta saamme varmasti aurinkopaneelit uuden suunterveydenhuollon- ja ruokapalvelujen rakennuksen katolle. Tälle investoinnille on saatavissa valtiolta tukea ja se maksaa itsensä nopeasti takaisin. 

Joutsassa strategian mukaan huolehdimme luonnosta ja puhtaista vesistä. Ensi vuonna laadittavan metsäsuunnitelman on oltava monitavoitteinen. Kunnan metsien hoidossa virkistyskäyttö, kuten retkeily, metsästys, marjastus, sienestys ja kalastus sekä luonnon monimuotoisuus ja vesiensuojelu on nostettava taloudellisten tavoitteiden rinnalle. Jatkuvan kasvatuksen, luonnonsuojelun ja ekologisen kompensaation mahdollisuudet on otettava mukaan suunnitteluun.

Arvoisa puheenjohtaja

Vihreä valtuustoryhmä esittää Joutsan vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 23-25 taloussuunnitelman hyväksymistä. 

Joutsan Vihreät kiittää kaikkia virka- ja luottamushenkilöitä kuluneesta vuodesta ja toivotan kaikille kuntalaisille joulunajalle lepoa ja terveyttä.

Joutsan laaja hyvinvointivointikertomus

Aluksi kiitokset tekijöille laajasta ja informatiivisesta raportista, jonka tekeminen on ajoittunut keskelle kiireistä hyvinvointialueen suunnittelua.

Korona on varjostanut kaikkien kuntalaisten elämää, mutta surulliselta tuntuu ennenkaikkia nuorten tilanne. Koko valtakuntaa vaivaava mielenterveystyön ammattilaisten rekrytointivaikeudet eivät helpota tilannetta. Joutsassa on onnistuttu kohtuullisesti näitäkin haasteita taklaamaan. 

Kunnassa on lapsille ja nuorille käynnistynyt uutena Joutsan harrastamisen malli. Tärkeänä toimintana on aloitettu aikuisväestölle liikuntaneuvojan palvelu ja matalankynnyksen harrasteliikuntaryhmiä. Osallistavalla budjetoinnilla toteutetaan joutsalaisten omia toiveita  hyvinvointia lisäämään. Aivan uutena on käynnistymässä Kulttuuriliput vähävaraisille -kokeilu. Nämä ovat hyviä esimerkkejä toimintatavoista, joiden avulla edistetään joutsalaisten hyvinvointia monipuolisesti.  

Hyvinvointi syntyy ja näkyy arjessa, se ulottuu hoidetuista  liikuntapaikoista puhtaaseen uimaveteen ja aurattuista kävely- ja pyöräteistä ulkoilureitteihin ja latuihin, taidenäyttelyihin, teatteriin, konsertteihin, elokuviin ja seutuopiston kursseille.

Seuraavaksi laaditaan alkuvuodesta 2022 Joutsan  hyvinvointisuunnitelma, joka kattaa kaikki kunnan  palvelut. Tavoitteena tulee vahvasti olla osallisuuden edistäminen ja että Joutsassa kaikki pidetään mukana.