Päästötöntä energiaa ja verotuloja

VALTUUSTOALOITE 21.02.2022

Aloitteen sisältö
Joutsan kunta käynnistää yhteistyön Suur-Savon Sähkön kanssa teollisen luokan aurinkopaneelipuiston perustamiseksi turvetuotannosta poistuneelle alueelle sekä että Joutsa selvittää mahdollisuutta liittyä kunta-alan energiatehokkuussopimuksen.

Joutsan Lämpö on Joutsan kunnan ja Suur-Savon Sähkön yhdessä omistama yhtiö, joka on edistyksellisesti ottanut käyttöön energiatehokasta ja vähäpäästöistä teknologiaa, kuten viime syksynä uuden savukaasulauhduttimen. Jo aiemmin on luovuttu turpeen poltosta. Seuraavana askeleena Suur-Savon Sähkö on jo käynnistänyt siirtymisen pois polttoon perustuvasta teknologiasta erikoislämpöpumppujen, sekä tuuli- ja aurinkoenergiaa hyödyntäen.

Turvetuotannosta poistuvia alueita on Joutsassa paljon. Osa niistä soveltuu mainiosti teollisen mittakaavan aurinkopaneelipuistoiksi. Lisäksi Höystösensuo on maakuntakaavan 2040 luonnoksessa potentiaalinen tuulivoimateollisuuden alue. Nyt olisi oikea aika käynnistää neuvottelut maanomistajien ja Suur-Savon Sähkön kanssa mahdollisuuksista rakentaa aurinkopaneelipuisto, joka ei toisin kuin tuulivoimalat aiheuta maisema- eikä meluhaittoja asukkaille eikä näy kansallispuistoon. Uusiutuvan energian hankkeilla voidaan saadaan kuntaan merkittävästi lisää verotuloja ja työpaikkojakin.Lisäksi hankkeille on erinomaiset mahdollisuudet saada tukea Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF).

Keski-Suomen uudessa strategiassa sitouduttiin hiilineutraalisuuteen vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraali Keski-Suomi -hankkeessa ollaan laatimassa maakunnan hiilineutraalisuuden tiekartta. Yhtenä keinona pidetään kuntien energiatehokkuussopimusten tekemistä. Sen avulla voidaan seurata päästöjen vähenemistä, kun esim. parannetaan kiinteistöjen energiatehokkuutta, luovutaan öljystä lämmityksessä ja lisätään uusiutuvan energian käyttöä.

Kunnat kilpailevat tulevaisuudessa yhä enemmän palveluista, yrityksistä ja asukkaista. Nykyhetken haasteisiin aktiivisesti reagoivalla, ympäristövastuullisella kunnalla on pito- ja vetovoimaa. Samalla kuntakuva kirkastuu.

Lea-Elina Nikkilä, vihr.