Ryhmäpuheenvuoro 13.6.2022, Joutsan valtuusto

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat, media ja yleisö 

Vuosi 2021 sinniteltiin vielä pitkittyneen pandemian kynsissä, mutta suomalainen varsin yksituumainen yhteiskunta sopeutui hammasta purren etä-elämään. Valtiovallan toimet auttoivat pitämään kunnissa pyörät pyörimässä ja maaseutukuntien näkökulmasta ilahduttavaa oli yhden megatrendin, kaupungistumisen hiipuminen. Suomalaiset lähtivät mökeille, myös tänne Joutsaan etätöihin. Osa karisti kaupungin pölyt pysyvästi jaloistaan. Kuntatalouden ja henkilöstön saatavuuden näkökulmasta tätä muutosta voidaan pitää jo enemmän kuin heikkona signaalina. 

Henkilöstökertomus antaa kuvan hyvin sitoutuneista ja motivoituneista työntekijöistä. Kaikkia kuntia, myös Joutsaa piinaa pula henkilöstöstä ikäihmisten palveluissa. Hyvä johtaminen, työilmapiiri ja palkka sekä kouluttautumismahdollisuudet lisäävät pito- ja vetovoimaa, kun kilpailu työntekijöistä vain kiihtyy.

Tilinpäätöksen hyvä tulos vuonna 2021 ilahduttaa huonon vuoden 2020 jälkeen. Uusia haasteita taloudelle tuovat nousevat korot. Hyvinvointi- ja sivistys- sekä  tekninen osasto ovat saaneet toiminnan ja talouden tasapainoon. Rakentaminen on pysynyt budjetissa, ja kouluista voimme hyvien tuloksien valossa olla todella ylpeitä.  Perusturvan osalta valmistautuminen hyvinvointialueelle siirtymiseen saatiin jo viime vuonna mallikkaasti käyntiin.

Joutsa on Keski-Suomen elinvoimaisin maaseutukunta ja valtakunnallisesti sijalla kolme! Menestys ei synny tyhjästä. Laadukas lukio, Harrastamisen Suomen malli, Osallistava budjetointi, Haihatus, liikuntaneuvojan palvelut, kansallispuiston hyödyntäminen. Tässä muutamia esimerkkejä viime vuodelta kunnan onnistuneista  panostuksista  elinvoimatyöhön. Jatkossa toivomme lisää panostuksia kulttuuriin, joka vahvistaa kunnan imagoa, tuo matkailijoita ja hyvinvointia kuntalaisille. Sensijaan Joutsa ei valitettavasti ole lähtenyt mukaan kuntien ilmastotyön verkostoon. Toivottavasti sen aika tulee pian, sillä vielä nyt ilmastotoimiin on tarjolla paljon valtion tukea.


Kiitokset vielä kunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille hyvästä yhteistyöstä! Katsotaan siis kunnan tulevaisuuteen toiveikkaina ja tehdään sen eteen töitä yhteistuumin.
Vihreä valtuustoryhmä esittää tilinpäätöstä 2021 hyväksyttäväksi ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Toivotamme kaikille Joutsan kunnan työntekijöille ja kuntalaisille  virkistävää kesäaikaa!