Ryhmäpuheenvuoro 12.12.2022

JOUTSAN KUNNANVALTUUSTO

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat, lehdistö ja kuntalaiset!

Pandemian aiheuttama eristyneisyys on jättänyt jälkensä erityisesti nuorten elämää ja halvaannuttanut monien joutsalaisten yritysten ja yhdistysten toimintaa. Julma sota Euroopassa ei pitänyt olla mahdollista. Naapurimaamme Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut rajusti meidän joutsalaistenkin arkea. Kohonneet energian, ruoan ja muiden tarvikkeiden hinnat sekä korkojen nousu heikentää niin kuntalaisten kuin kunnan taloutta ja sen ennustettavuutta. 

Strateginen tavoitteemme on pitää kaikista huolta. Tuosta huolenpidosta suuri osa siirtyy parin viikon kuluttua Keski-Suomen hyvinvointialueen vastuulle. Käytännössä palvelut löytyvät jatkossakin pääosin tutuista tiloista Joutsassa ja siellä toimii sama motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta. Kunnan omassa toiminnassa painottuu jatkossa ennaltaehkäisevä hyvinvointityö, johon jo monin tavoin onkin panostettu. Lisäksi kunnan vastuulle jäävät sivistys- ja tekninen toimi sekä elinvoimatyö. Monet joutsalaiset yritykset kärsivät työvoimapulasta. Nyt kuntaan on saapunut työikäisiä ja työhaluisia ihmisiä. Kunnan ja vastaanottokeskuksen tulee  yhteistyössä etsiä keinoja nopeaan työllistymiseen. Työllistyminen on parasta kotoutumista. 

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että Joutsassa ollaan käynnistämässä aurinko- ja tuulivoimateollisuusalueiden suunnittelutyötä. Sitä kautta voidaan saadaan osaltaan helpotusta energiakriisiin ja kohonneisiin hintoihin. Ehkä jo  vuoden 2025 taloussuunnitelman synkkiin lukuihin voimme saada helpotusta uusien yritysten kiinteistöveroista. Tuulivoiman rakentamisen osalta on tarpeen käydä avointa keskustelua hyödyistä ja haitoista.

Joutsassa strategian mukaan tulee huolehtia luonnosta ja puhtaista vesistä. Nämä ovat myös tärkeimmät kunnan vetovoimatekijät.  Virkistyskäyttö, kuten retkeily, metsästys, marjastus, sienestys ja kalastus sekä luonnon monimuotoisuus ja vesiensuojelu on nostettava uudessa kunnan metsäsuunnitelmassa taloudellisten tavoitteiden rinnalle.  Jatkuvan kasvatuksen, luonnonsuojelun ja ekologisen kompensaation mahdollisuudet on Kuntaliitonkin suositusten mukaan oltava mukana keinovalikoimassa. Erityisesti taajamien läheisten metsien hakkuista on tullut kuntalaisilta negatiivista palautetta. Avoimuuden lisääminen ja kuntalaisten mukaan ottaminen suunnitteluun olisi myös yhteisten metsiemme hoidossa tarpeen.

Arvoisa puheenjohtaja

Vihreä valtuustoryhmä esittää Joutsan vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 24-25 taloussuunnitelman hyväksymistä. 

Joutsan Vihreät kiittää kaikkia virka- ja luottamushenkilöitä kuluneesta vuodesta. Toivotamme kaikille joulun sanomaan liittyvää lähimmäisen rakkautta ja  antamisen iloa nyt, kun keskuudessamme on julmaa sotaa kotimaastaan paenneita.

Advertisement