Vuoden 2022 loppuyhteenveto

Ainoana vihreiden valtuutettuna osallistuin kaikkiin valtuuston kokouksiin, pidin ryhmäpuheenvuorot ja osallistuin ryhmien yhteiskokouksiin. Tärkeimpinä asioina valtuusto hyväksyi kuntastrategian ja hallintosäännön päivityksen. Koska sote-palvelujen siirtyivät vuoden 2023 alusta Keski-Suomen hyvinvointialueen hoidettavaksi, päätettiin valtuustossa perusturvalautakunnan lopettamisesta. Pääosa valtuuston kokouksia puhuttaneista ja äänestykseen johtaneista kysymyksistä koskettivat päätöksenteon muotoseikkoja. Keskustelua kunnan kehittämisestä käytiin vähän. Etukäteen valmistellut ryhmäpuheenvuorot toivat esiin eri puolueiden painotuksia, mutta aitoa debattia ei syntynyt. Suuri osa valtuutetuista ei tälläkään valtuustokaudella ole sanonut kokouksissa muuta kuin nimenhuudossa « paikalla » ja äänestyksissä « kyllä ». 

Vuoden 2022 olen toiminut kunnanhallituksen jäsenenä.  Kunnanhallitus on toiminut aktiivisesti, keskustelevasti ja pääosin rakentavasti. Itse koin todella isona pettymyksenä, että kunnanhallituksen puheenjohtaja käänsi takkinsa Päijänteen biosfäärihankkeeseen osallistumisen tultua uudelleen pöydälle mielestäni aivan epäasiallisen valtuustoaloitteen jälkeen. Lopullinen päätös siirtyi vuodelle 2023, mutta oma luottamukseni tietoon perustuvasta päätöksenteosta sai kovan kolauksen.    

Luottamusta ja sitä kautta myös vastuuta olen saanut kunnan tehtävissä enemmän kuin koskaan ennen. Itselleni tärkeät kysymyksen päätöksenteon avoimuudesta ja Joutsan elinvoiman parantamisesta ovat olleen esillä avoimuustyöryhmässä ja elinkeinopöydässä, joiden jäsenenä olen saanut toimia.

Valtuustoaloitteeni pohjalta viime valtuustokaudella Jotsassa otettiin käyttöön osallistava budjetointi. Olen toiminut  Osallistavan budjetoinnin työryhmän puheenjohtajana nyt jo kolmatta kertaa käynnistyvässä haussa, joka on suunnattu kylille. Leivonmäen kansallispuiston parempi hyödyntäminen työryhmän puheenjohtajana oli suuri ilo saada kunnan ja Metsähallituksen keskeiset toimijat saman pöydän ääreen ja myös paikallisten matkailuyrittäjien ajatuksia puiston merkityksestä esiin. 

Edustin kuntaa Päijänne biosfääriksi -hankkeen ohjausryhmässä varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana, kunnes surullinen takinkääntö lopetti hyvin alkaneen kestävän kehityksen hanketyön suunnittelun alkuunsa.

Olen myös kunnan edustaja Rutajärven säännöstely-yhtiön hallituksessa. Säännöstelyn lopettaminen ja Rutajoen padon purku ovat isoja askelia luonnontilan palauttamisessa ja järvitaimenen elinolojen parantamisessa.  

Keski-Suomen vihreät valitsivat minut toiseksi edustajaksi Keski-Suomen maakuntahallitukseen, jossa toimin erittäin kiinnostavassa ja tärkeässä Hiilineutraali Keski-Suomi -hankkeen ohjausryhmässä. Maakuntakaavan teko on ylivoimaisesti isoin ponnistus tällä kaudella ja tuulivoiman kaavoituksen haasteet ja ongelmat siinä osin jopa turhauttavia.  Edustaa liittoa Suomen Kotiseutuyhdistyksessä. Valitettavasti Rovaniemen valtakunnalliset kotiseutupäivät peruuntuivat osaltani koronatartunnan vuoksi.

Puoleen toiminnassa olin vuonna 2022 mukana enää  Keski-Suomen piirihallituksen varajäsenenä. Tosin varsinaisen ollessa estyneenä, osallistuin ahkerasti piirihallituksen kokouksiin. Aluevaalit keväällä olivat piirille iso ponnistus, oma ehdokkuus sensijaan oli tällä kertaa lähinnä olemista joukon jatkona. Voimavarat eivät isoon kampanjaan riittäneet eikä omalla kohdallani myöskään ajankäytöllisesti oikein aluevaltuutetun työ olisi mahtunut kalenteriin. 

Joutsan Vihreiden puheenjohtajana on ollut suuri ilo seurata meidän kaikkien luottamustoimissa ahertavien työtä niin lautakunnissa kuin muissakin luottamustoimissaan. Joutsan Vihreät on ottanut aktiivisesti kantaa Perttulanojan luonnonsuojelualueen purkamista vastaan ja seuraamme edelleen tarkkaan Joutsan keskustan osayleiskaavan etenemistä päätöksenteossa.

Advertisement