Perttulanojan luonnonsuojelualueesta

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Käsiteltävänä oleva valtuustoaloite esittää Perttulanojan luonnonsuojelualueen purkamista. Perusteluna aloitteessa todetaan mm, että maisema-arvo on muuttunut maisemahaitaksi, koulut eivät käytä aluetta ja luonnonsuojelullisia arvoja ei enää ole.

Luonnonsuojelualueen arvoa ei mitata koululaisten käyntimäärillä eikä meidän kenenkään subjektiivisella kokemuksella kauneudesta tai maisemahaitasta. Minä pidän aluetta kauniin ja arvokkaana, mutta ei se yksin riitä alueen suojelun perustaksi. Ei myöskään asiaan millään tavalla vaikuta, mitkä motiivit aikoinaan vuosikymmeniä sitten rauhoituksen hakijalla on ollut. 

Olen keskustellut ELY-keskuksen luonnonsuojelubiologin kanssa useaan kertaan Perttulanojan luonnonsuojelullisista arvoista. Hänen mukaansa ne ovat riittävästi säilyneet osin jopa parantuneet. 

Olen keskustellut eri asiantuntijatahojen kanssa niistä perusteista, joilla luonnonsuojelualue voidaan purkaa. Kyseessä pitää olla erittäin tärkeä etu, jolle ei ole vaihtoehtoa. Siis erittäin tärkeä. Kun kysyin, mikä voisi olla tälläinen erittäin tärkeä etu, sain vastaukseksi, että esimerkiksi puolustusvoimien vaatima alue voisi olla niin erityisen tärkeä, jolle ei vaihtoehtoa ole löydettävissä. Näinhän ei Perttulanojan tapauksessa ole.  

Teknisen lautakunnan pöytäkirjassa ei ole mainintaa, että se olisi selvittänyt asiantuntijoilta kumpaakaan oleellista kohtaa, ei luonnonsuojelullisen arvon häviämistä tai erittäin tärkeää muuta käyttöä alueelle.

Lopuksi. Kuntastrategiassamme lukee, että « Kunnioitamme ja suojelemme luontoa ».

Perttulanojan luonnonsuojelualueen purkaminen tuskin tulee onnistumaan. Kumpikaan purkamisen mahdollistava ehto ei täyty.  Sensijaan prosessi tuo kunnalle mainehaittaa luonnonsuojelun vastaisuudesta, rasittaa muutenkin ylityöllistettyjä virkahenkilöitä ja maksaa.   

Esitän, että valtuusto hylkää esityksen Perttulanojan luonnonsuojelualueen purkamisesta.

Advertisement