Sidonnaisuudet / cv

Kuntalaki 84 §

Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maan- käyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimie- limen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Ilmoitus sidonnaisuuksista

Omistukset

Haapalehdon tila, Kivisuo, Joutsa

Rutalaakso, osuus kesämökistä Rutajärven rannalla

Vähäinen määrä Joutsan Ekokaasun osakkeita.

Poliittiset luottamustoimet

Joutsan kunnanvaltuusto, jäsen (2017 – 21 ja 2021 – )

Joutsan kunnanhallituksen jäsen (2019 – 21 ja 2021 – )

Keski-Suomen maakuntahallitus (2021 – )

Joutsan Vihreät, pj (2017 – )

Aiemmat luottamustoimet:

Vihreiden puoluehallitus (2017 – 2019 ja 2019 – 2021)

Maaseutu- ja erävihreiden hallituksen jäsen (2011 – 2019)

Vihreiden puoluevaltuuskunta (2013-2015 ja 2015-2017)

Joutsan kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja (2017 – 2019)

Puulan seutuopiston opistolautakunta, jäsen (2017 – 21)

K-S:n sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto varajäsen (2017 – 21)

Maakunnan yhteistyöryhmä, jäsen (MYR) (2017 – 2021)

Yhdistykset

Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry:n puheenjohtaja (2007 – 2008, 2012 – 2021), hallituksen jäsen (2022 – )

Päijänteen luonnonperintösäätiö, hallituksen jäsen 2014 –

Keski-Suomen Kylät ry, vpj (2017 – 2021)

Keski-Suomen maakunnan kulttuuriympäristötyöryhmä (2017 – 2021)

Leader Maaseutukehitys ry, hallituksen jäsen 1998 – 2005 ja 2013 – 2016, (varapj 2001 – 2005).

Tutkinnot

Ylioppilas, Forssan yhteislyseo, 1973

Agronomi, Kasvinviljelytiede, Helsingin yliopisto, 1979

Filosofian maisteri, Ympäristötiede ja -teknologia, Jyväskylän yliopisto 1997

Muut opinnot

Ympäristöalan yrittäjäksi -koulutusohjelma, Jyväskylän yliopisto, 1994

Projektien ja toimenpideohjelmien arviointi, Helsingin yliopisto, 1999

Maaseutumatkailun ammattitutkinto, Maaseutumatkailuyrittäjä, Jyväskylän aikuisopisto, 2006

Kirjoittajakoulutuksen perusopinnot, Jyväskylän yliopisto, 2007

Huomionosoitukset

Suomen leijonan ritarikunnan ansioristi 6.12.2002

Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinto 2015

Vihreiden Vuoden yhdistystoimija 2016